به یادت

توی فکرم نشستی باز
شدم با یادِ تو خسته
چشای رنگِ دریامم
با گریه وعده ها بسته

یادِ اون خنده ها با تو
تو اون روزایِ بارونی
چقد تن خسته ام امروز
تو می گفتی ، یه مجنونی !

به جونِ لحظه های تو
شدم وابسته ی دیدار
شبای سرد و بی روح و
میرم پیشوازِ این گیتار

دیگه خسته شدم از تو
از این تقویمِ دیواری
نمی دونی چقد سخته
شبای سرد و تکراری

تو این شبها شدم خسته
با فکرِ تو شدم درگیر
بیا یک بار ، رحمی کن
نزار بازم ، بشم دلگیر

چی می شه فکرِ من باشی ؟
دیگه تنگه برام عرصه
میرم زیرِ ، اقاقی ها
با یادت می زنم پرسه

https://www.academytaraneh.com/2408کپی شد!
791
۳۰