دق می کنم …

همش برات دلواپسم

 

اما تو بی خیالمی

 

بگو که تقصیرم چیه؟!

 

که عشق بی وصالمی


 

یه جوری برخورد میکنی

 

انگار دلت ازم پُره

 

وقتی بخوام حرف بزنم

 

 زودی بهت بر می خوره


 

همش ازم گریزونی

 

دلیلشُ نمی دونم

 

هی داری تهدید می کنی

 

میری و من نمی مونم؟!


 

خیلی دلم شور میزنه

 

یه وقت بری تنها بشم

 

بد باش وپیش من بمون

 

با بدییاتَم سرخوشم…


 

همین حضورتم واسم

 

آرامشُ بهم میده

 

نمیدونم آخه چرا ؟

 

دست ُ به دسَم نمیده


 

فکر بی تو موندنم

 

این دل ُ تیکه می کنه

 

اشکای سرد حـَسرتم

 

دوباره چیکه می کنه


 

نمیخوام حتی یه روز

 

بی تو زندگی کنم

 

تو بری ، منم میرم

میمیرم و دق می کنم


لطفا ترانه مو نقد کنید%

باتشکر از همراهی شما

https://www.academytaraneh.com/2403کپی شد!
736
۲۷