بچه خلاف drug dealer

روی ملودی یک راک دهه ۷۰

وقتی به دنیا اومدم        صد جا زلزله اومد
قیافه مو که مامان دید    از من خوشش نیومد
چون همیشه ناراضی بودم     کسی منو نمی خواست
از بچگی کسی با بچه اش       منو تنها نمیذاشت
من بچه خلافم
من لاتِ بی سر و پام
من طاعون مسری ام
وااااااااااااااااااااااای
همه بچه خلافای شهر      با هم شدن رفقام
تو خیابون حشیش فروختم   تا که بگذره اوضام
معشوقم واسه خرجِ عملش     عاشقِ جاسازم بود
صدای گلوله ی پلیسِ با آژیر    پشتِ سرم بود
من بچه خلافم
من لاتِ بی سر و پام
من طاعون مسری ام
جووووووووووووووون
میگن یه جا مثه جهنم    واسه ی ماها ساختن
تو تابلویی تویِ اینترپل    همه تو رو شناختن
یه روزی گلوله ی آقا پلیسه    میاد جونمو می گیره
یا تو بازی رفاقت         زخمی میشه و می میره
من بچه خلافم
من لاتِ بی سر و پام
من طاعون مسری ام
َاااااااااااااااااااااااااه

https://www.academytaraneh.com/2383کپی شد!
1139
۳۴