دلهره …

چه حسه بدی داره بی تو دلم

یه حسی که آخر منو میکشه!
نمیشه به حسم خیانت کنم
یه حسی که تنها به تو دل خوشه..

تو عشقی که باید همیشه کشید
که حتی اگه رنج بی حاصله
تو حسی که از دور باید چشید
چه حسه بدی داره این فاصله

به جون تو وقتی کنار ِ منی
من از هر چی غیر تو ، دل می بُرم
بدون تا ته خط کنار تو ام
که دارم به جونت قسم میخورم

غریبم هنوز از شب رفتنت
هنوزم دلم از خدا دلخوره
نمیدونم این روزا حال تورو
منو میکشه آخر این دلهره

چه حسه بدی داره بی تو دلم
یه حسی که آخر منو میکشه!
نمیشه به حسم خیانت کنم
یه حسی که تنها به تو دل خوشه..

 

https://www.academytaraneh.com/2379کپی شد!
998
۲۹