بخشی از ترانه غم چشمات

چراچشمای تو امشب گرفته رنگ وبوی غم؟
دارم میخونم از چشمات که دلگیری ازاین عالم
چراامشب لبای تو سرود بی کسی داره ؟
تمـوم قصـه های تـوغم دلـواپســی داره
چیکار کردی تو با چشمات که چشمات کاسه خونه؟
چقدرگـفـتـم نمـون بامـن به پـای قلـب دیونـه
توهم مثل منِ خسته شبا تا صبح بیداری
چشای قرمزت میگن چه حسی تاسحرداری
کجاست اون نیمه شبهایی که همدرد دلت بودم
کجاست اون لحظه هایی که به شوق تونیاسودم
نمیدونم چرا امشب یه حسی توی حرفاته
نمی دونم کی این شبها رفیق درد دل هاته

https://www.academytaraneh.com/2367کپی شد!
1068
۱۵