مثل مردا زندگی کن

مثل مردا زندگی کن

نذار گونه هات بشن خیس

اونی که توی وجودت

خونه کرده عاشقت نیس

اونی که شبای تاریک

مثل فانوسی تو دستاش

دیگه هیچ جایی نداری

توی ارزوی فرداش

وقتی که خدافظی رو

میشه از چشاش بخونی

مثل مردا زندگی کن

تو اگه بخوای می تونی

میدونم دلت شکسته

میدونم چی ها کشیدی

میدونم تو این زمونه

از کسی خیری ندیدی

ولی باز عزیر ترینم

زندگی ادامه داره

مثل مردا زندگی کن

تا بشی مثل ستاره

https://www.academytaraneh.com/2360کپی شد!
1144
۱۶