اتاق معمار

بساط من تنها یه خودکار و یه کاغذ سفیده

حرف من رو این سفیدی یه ترانه جدیده

یه ترانه از نگاه خسته و خیره به دنیا

تو اتاق بکر معمار بی هوای خواب و رویا

تو فضای سکیولار و رسم نقشه های خونه

با موزیک بتهوون تیک تاک ساعت فالش می خونه

گه گداری بغض مبهم می کنه چشمارو نم دار

با شروع گام غمگین می مینور اندوه گیتار

قهوه تلخ شبونه بانی شب زنده داری

زایش یه طرح تازه صنعت شبای کاری

توی قاب عکس بی عکس حس من ژست یه دیوار

جعبه مداد رنگی مخزن الاسرار معمار

می کشم نمای شب رو روی تخته های چوبی

چه قشنگه ماه و تارا توی جشن و پایکوبی

انگار وقت خواب رسیده دیگه پلکا شده سنگین

شب بخیر اتاق معمار به امید صبح رنگین

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2358کپی شد!
1677
۲۳