منو پیدا کن

تو این تنهای خالی منو از خاطره پر کن

تو این روزای تکراری منو از غصه دلخور کن

منو با این همه پوچی ببر به عمق آغوشی

که غمهای رو دوشم رو بدم دست فراموشی

منو از خاطره پر کن تو که با گریه همدستی

تو چشمام آینه ی غم بود تو دیدی اونو نشکستی

تبانی کن تو با چشمام با این حالی که من دارم

منو از غصه خالی کن تا دست از گریه بردارم

منو تو جاده پیدا کن تو که آزاده آزادی

تو به دستای سرد من یه حسه تازه ای دادی

بیا تا خاطره نو شه تا این ما با تو معناشه

بیا تا سقف این خونه واسه ما سایبون باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2340کپی شد!
1082
۳۰