همگام

میرم ترانه بخرم

از کوچه ی اقاقیا

پنجره ها رو باز کنید

ای آدمای بی ریا

دست،توی جیب آرزو

همسفر حرف دلم

برای خوندنت میام

همیشه اینه مشکلم

کوله ی آرزوهامو

رو دوش خنده هات ببند

میخوام بمیرمو بیام

به خونه ی چشات، بخند

یه رسم تلخه عاشقی

پا بذارم روی دلم؟

دیگه برام غزل نخون

من از ترانه دلخورم

رفتی و من موندمو غم

هیچی نمونده باز برام

زندگی و دقیقه هام

گر میگیرن توی چشام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2335کپی شد!
801
۱۷