پری من

پری من

میخوای بگم به بارون که توشبات بباره

میخوای بگم که شبهات پربشه از ستاره

میخوای بگم که بلبل برای تو بخونه

دعا کنم که هیچ وقت غم تو دلت نمونه

بگم برات قناری شبا لالایی بگه

قصه دل کندن از روز جدایی بگه

به باد بگم موهاتو همیشه شونه کنه

غم تودلت نباشه که آشیونه کنه

https://www.academytaraneh.com/2305کپی شد!
848
۱۹