شام آخرشب(طنز)

به..نام..خدا

بهترین ماست و خیاری
واسه شام آخر شب
با نمک تر از پنیری
واسه لحظه های پر تب
تو رو من دوس دارم اما
فکر نکن عاشقت ستم
اگه یه روزی نباشی
کله خالی مست مستم
تو مث آب پرتقالی
توی گرمای جزیره
چونکه از فنجون و چایی
این دلم دیگه میگیره
مث یک وانی تو حمام
بعد یک شنا تو دریا
اگه کف گیرت خراب شه
دل میشه اسیر غمها
رک بگم مث تنوری
توی این گرما و شرجی
اگه آب یخ تموم شه
بهتره دیگه نباشی
برو گم شو  جا سیگاری
پر شدی از ته سیگار
بهتره خالیت کنم من
بعدشم بری تو انبار
توی  این جزیره ی ما
تو شبیه کوسه هستی
همه از تو گله دارن
چونکه بی رحمی و پستی
خدا جونتو بگیره
تا همه بشن  آسوده
کاسه کوزه هاتو جم کن
بودنت خیلی بی سوده

نوشته رشاد۱۹اردیبهشت۹۱

www.reshadaghili.blogfa.com

https://www.academytaraneh.com/2298کپی شد!
845
۱۴