تو رو آسون نگرفتم

تو رو آسون نگرفتم               

 به همون خدای پاکی

به همون شبی که باهم         

 گم شدیم توو جاده خاکی

تو رو آسون نگرفتم            

 نه توو شعرم نه توو حرفا

به همون آدمکی که          

ساختیمش با هم توو برفا

تو رو آسون نگرفتم           

 به نگاه ناز چشمات

به همون گرمی نابی           

 که نشسته توو نفسهات

واسه احساس عجیبی            

 که چشات به قلبم آورد

واسه لمس خاطراتی                

که توو هر شبم رقم خورد

واسه هر لحظه  که بودی           

 توی فصل افت و خیزم

به تو مدیونم و می گم            

 که دوست دارم عزیزم

https://www.academytaraneh.com/22865کپی شد!
774
۲