گله

گله نمی کنم ازت – چرا که خیلی پست شدی
تو ادمه خوبی بودی – ولی حالا عوض شدی
گله نمی کنم ازت- که تو بهم نارو زدی
دست خودت نیست میدونم- رو به غریبه ها ندی
شاید از اول دل من – راجبت اشتباه می کرد
ذات کثیف تورو با – فرشته اشتباه می کرد
شاید از اول دل – من گول چشای تورو خورد
وقتی که فهمید تو بدی- ذره ذره اب شد و مرد
ولی دل هرزه تو – دست از کاراش بر نمی داشت
انگار براش مهم نبود – به باد بره هرچی که داشت
حالا برو با اون کسی – که مثل تو بازیگره
چوبشو میخوری یه روز – حرف منو یادت نره…

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: