مادر مهربون من – فرشته ی خوب خدا

شروع شعر زندگی ، تبسم همیشگی
خاتون روزای قشنگ ،پشت و پناه بچه گی
مادر مهربون من ، ای که همه مقدسی
میون دلواپسیا ،تنها به دادم می رسی
مظهر خوبی و صفا ، الهه ی سادگیا
دستای مهربون تو ، باعث دلدادگیا
فرشته ی خوب خدا ، جون و تنم واست فدا
بین همه ترانه ها ، تنها تو هستی هم صدا
صورتیه خیال من ، آبی ترین آبپاشیام
سپیدی ِ آسمونا ، ماه ِ توی نقاشیام
مرهم روزای تبم ، لا لائی ِ روز و شبم
ببخش اگه خسته شدی ، شرمندگی بسته لبم
تحفه ی ناقابلی بود ، پیشکش قلب بی ریات
الهی زنده باشی من ، عصای دست پیریات

https://www.academytaraneh.com/2272کپی شد!
2547
۳۴