با من باش

با من باش تا بگم با تو

می مونم عشق من تا تو

هستی و قلب من با تو

میزنه تا تو هستی

با من باش عاشقت هستم

با من باش با تو من مستم

با من باش دل به تو بستم

زنده ام تا توهستی

با من باش بودنت دنیا

با من باش تا ته رویا

با من باش عشق تو دریا

ساحلم تا تو هستی

من با توام من با تو هستم

من با توام دستات تو دستم

من با تو ام با تو نشستم

آرومم تا تو هستی

من با تو این تویی با من

من یا تو این منم با تو

من با تو ما شدی با من

هستم تا تو هستی … (کیوان)

https://www.academytaraneh.com/2266کپی شد!
704
۱۵