اجازه

چشات آتیش تبسوزه تنم یک عمربیماری

بذارمن عاشقت باشم میدونم دوستم داری

بذارمن عاشقت باشم میدونم عاشقم هستی

نگات هم وزن چشمامه چشاتوروهمه بستی

بذارمن عاشقت باشم که ماهمدردهم هستیم

یه روزی عاشقی کن توببین بی دردغم هستیم

اگه باشی کنارمن میشم کم غصه وبی دق

واسه پاکی وزیبای منم عاشقترین عاشق

بذارمن عاشقت باشم یه روزم اشتباهی باش

مثه سقف روی خونه بمون و سرپناهی باش

ببین این ترس تنهایی منو ازخاطرت کم کرد

همین ترس وهراس تو تورو رویای قرنم کرد

یه بیماری روحی ام بی توتنهام افسرده

نگو این موش تنهایی شناسناممونوخورده

وجودم سرتاپا عشقه نگوازعاشقی کم شو

بذارمن عاشقت باشم بمون زیبای عمرم شو

https://www.academytaraneh.com/2262کپی شد!
914
۳۹