خیانت

 

    خیانت

 

فک می کردم که همیشه پیشمی

فک می کردم که تو رو می شناسم

به خیال دل بیچاره ی من

خیلی بی تابه دل تو واسم

 

به تو اعتماد می کردم و حالا

همین اعتماد شده یه اشتباه

تورو با غریبه دارم می بینم

اون شده واسه دلت یه تکیه گاه

.

.

.

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: