همین امشب

پرازدلبستگی میشم
شبای سرد مهتابی…
دلم میخواد بدونم که
چرا امشب نمیخوابی…
همین امشب بزاربازم
بافکرت دلخوشی سرشه…
عذاب دوریم ازتو
کمی با گریه کمترشه…
کنار پنجره حالا
منم مثل توبیدارم…
دارم ازسرفه میمیرم
کناردود سیگارم…
بازم سنگ صبورمن
برای گریه هق هق …
همین دوری جلوچشمام
بازم آیینه ی دق شد…
زدم فالی به یاد تو
اگرچه طالعم نحسه…
الا یا ایهاالساقی
برای دلخوشی بسه…
مسیر آرزوهامو
دارم با گریه میبندم…
چقدردلواپسی خوبه
که با این گریه میخندم!!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2220کپی شد!
1425
۳۵