برای تو نوشتم…

من از دلم نوشتم / تو از دلم گذشتی

من از چشات می خوندم/ تو چشاتو بستی

با تیک و تاک قلبم /برات ترانه ساختم

ترانه رو نشنیدی / زدی سازو شکستی

تو ویرونهی قلبم/برات یه خونه ساختم

اومدیی  حیف نموندی/تو ویرونشم شکستی

میخوام برات بمیرم/ برای قهر و آشتیت

برای بوسه ایی که /حسرتشو بدل گذاشتی

من از دلم نوشتم /  پا رو دلم گذاشتی

من واسه تو میمردم / تو از  جونم گذشتی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2214کپی شد!
1130
۵۴