گذشت روزگار خدایی عشق

تو این قرن قحطی مردونگی
که فرقی نداره غم و زندگی
تو فکر رسیدن به شادی نباش
روی سنگ خارا تو گندم نپاش.

همه فکر یه گوشه ی راحتن
دوپا ها نه ادم ، به پا ساعتن!
گذشت اون زمونی که از عاشقی
یه دفتر پر از مهربونی بگی!

گذشت روزگار خدایی عشق
تواین قرن تلخ گدایی عشق
حالا مهربونی و دیوونگی
شده معنایشون تو دلها یکی!
به احساس بدبین ترین مردیم
خداییش اسیر دوتا گندمیم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2170کپی شد!
774
۱۳