خلوت ساده

بیا در خلوت ساده یه بارم قصه خونم باش

یه بارم شاهد درد و پریشونی و آهم باش

تو رفتی و منو تنها گذاشتی با همه دردام

یه بارم با خودت گفتی که چی بود آخر حرفهام

در و دیوار این خونه صدای بی کسی میده

پرنده تو قفس حیرون داره هی ناله سر میده……..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/21539کپی شد!
748
۱۱