باور کن

    باورم کن در لحظه هات      باورم کن در وجودت

                                         باورم  کن که  عاشقم          یه عاشقی مثٍ خودت

    اگه میخوای که عشقمو        تووی سینه پنهون کنم

                                         دنیای    آرزو هامو           واسه ی تو ویرون کنم

    زمزمه  کن   ترانه مو       تا این رویام جون بگیره

                                       حس کنم از اون نگاهِت        عشقم  از دلت   نمیره 

    بمون بمون تووی سینه       که حتا  از جون بهتری

                                       با هم  بریم  تا  فرداها          تو بهترین   همسفری

    شاید که پشت این خزون     دیگه  بهاری   نرسه

                                       فردای من ترو میخواد         بی تو  فردا   نمیرسه

     بذار  قلبم  آروم   آروم       پیش  قلب ـ   تو بمونه

                                      یه سقفی  از گل بسازیم        اسمشو  بذاریم   خونه

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/21518کپی شد!
1198
۱۵