والســــلام …

میگن اونم مثه من غمگینه

میگن اونم دردمومی دونه

میگن اونم با دلم همدرده

میگن تازه منو پیدا کرده

.

دیدی آخر تو به من برگشتی

کاش از اول تو منو میخواستی

بگید دیگه نفسی نیست برام

من دیگه عشقی نمیخوام وَالسلام

.

میگن داره خودشو می بازه

داره خنجر به دلش می سازه

میگن طفلی واسه من دیوونَس

میگن اونم ساکن میخوونَس

.

بگید این دل بی تو عادت کرده

دیگه دل محاله باز برگرده

من دیگه به پات نمیشم این قسم

دیگه من بی تو همیشم این قسم

.

بِش بگید اون منو از دس داده

بش بگید از چشم من افتاده

بش بگید با عشقش تنها موندم

بش بگید خاطره شو سوزوندم

.

من دیگه تو این دلم راش نمیدم

من دیگه گوش به حرفاش نمیدم

بش بگید بدون اون آرومم

دیگه آرومه دل معصومم

.

میگن داره خودشو می بازه

داره خنجر به دلش می سازه

میگن طفلی واسه من دیوونَس

میگن اونم ساکن میخوونَس

.

بگید دیگه نفسی نیست برام

من دیگه عشقی نمیخوام وَالسلام

.

https://www.academytaraneh.com/2148کپی شد!
833
۳۳