نگاهت می کنم…

نگاهت می کنم ، می ری و میرم

دیگه هر چی بگی چیزی نمی گم

نگاهت می کنم ، دیگه تموم شد

برو خوش باش.بهارم رو خزون برد…

 

تو این دلتنگیا با این که میری

ولی بازم پر از حس تو میشم

نمی تونم  دوباره  دل  ببندم

نگاهت می کنم،مث تو میشم…

 

نگاهت می کنم با این که سخته

پر  از  گریه ، پر از  روزای رفته

شدم مرد و زدی خنجر رو مردی

که من رو و ، تو زیر هر چی حرفه…

 

نگاهت می کنم ، مغرور میری

نگاهت میکنم ، از دور ، میری

نگاهت میکنم ، درد همیشه

یه عاشق از تو شد رنجور،میری….

https://www.academytaraneh.com/21252کپی شد!
1338
۲۴