قصه سفر

قصه سفر شروع شد،دوری از تو و رهایی
دوری از وابستگی ها،سلامی تازه به جدایی

قصه دراز رفتن،از تو و چشمات گذشتن
با هم غریبه شدن،از همدیگه گسستن

قصه  تیک تیک ساعت رو دیوار
که شده همدم لحظه های بیدار

قصه سکوت بیرحم که گوشا رو کر کرد
محبتو برد و صدای عشقو بی اثر کرد

قصه بغض و حسرت و اشک و آه
حیف از اون عشقی که شد راحت تباه

قصه مجنون دیروز،محکوم امروز
محکوم به موندن با تنهاییه هر روز

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/21093کپی شد!
1014
۱۳