دلم نمیاد

می خوام بهش بگم بره دلم نمیاد ……از تو دلم بیرون بره دلش نمی خواد
خدا کنه دیگه نگه واسم می میره……… می ترسم که بره آهش بگیره
کمکم کن ای خدا اون بشه ازم جدا ……..حتی از ته دلش منو نزنه صدا
کمکم کن ای خدا با من نمونه………… منو عشق آخرش دیگه ندونه
کاری کن تا منو تحویلم نگیره ………به دلش بنداز نگه برام می میره
بره و دیگه منو نخواد ببینه………. حتی لحظه ای بیاد با من بشینه
بره دنبال دلش با هر کی می خواد……… بزنه قید منو نگه نمی خواد
می خوام اینو باور کنه دیگه تمومه….. بودن من کنار اون دیگه حرومه
سخته برام چه جور بگم که نمی خوامت… از دل من بیرون بره نگه میخوامت
یه جور بره اما نرنجه از دل من……. نگاه آخرش نباشه مشکل من

فایل صوتی
ترانه سرا: امیر حسین نجف آبادی
خواننده: مصطفی فتاحی
آهنگساز و تنظیم کننده: آرمین نصرتی

https://www.academytaraneh.com/21043کپی شد!
1462
۱۰