زمونه

      زمونه

 

اون کسایی که توهرجایی میرن

از این عشق و عاشقی دم میزنن

ارتباط دو تا عاشقو دارن

به همین سادگی به هم میزنن

 

همه همدیگه رو بازی میدن و

پاکی و سادگی هست یه اشتباه

مصلحت شده دروغ گفتنمون

وضع دنیا شده خیلی افتضاح

.

.

.

https://www.academytaraneh.com/20970کپی شد!
892
۷