همسفر

هم نفس با پرو بال قاصدک
دست تنهاییمو با چشات بگیر
باورم کن بذار دریایی بشم
بذار از کسالت ثاتیه ها سفرکنم
بذار آفتابی و مهتابی بشم
بذار آرزو کنم بودنتو
بذار با حس همه اقاقیا
پر ادراک ترانه ها بشم
تازه تر از همه ی رودخونه ها
همسفر با همه آبیا بشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2086کپی شد!
827
۲۱