ای خدا بالم بده

سقف ِ شبهام ُ بازم ** با بی پناهی دوختم

ای خدا بالم بده ** از این سیاهی سوختم

 

هیچکی اشکامُ ندید ** عاشق ِ چشام نشد

هیچکی حتی یه دفه ** همدم صدام نشد

 

من ِ ساده دل شدم ** عاشق ِ رنگین کمون

منُِ منتظر نذار ** ببرم تو آسمون

 

پَر ِ پرواز ندارم ** اما زنجیر ِ توام

ای خدا بالم بده ** من که درگیر ِ توام

 

آخه کاسه ی دلم ** شده لبریز ِ خدا

ای خدا بالم بده ** تا بشم مثل ِ رها

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2079کپی شد!
1231
۵۸