اصلا به فکر من نباش

به فکر من نباش که من به گریه عادت میکنم
دست خودم نیست به خدا اگه شکایت میکنم
اگه شبا بدون تو چشام همش بارونیه
اگه دلم تو غربت شبای تو زندونیه
به فکرمن نباش که من با غصه ها خو میکنم
هر روز برای دیدنت خونه رو جارو میکنم
اگه کنار پنجره به انتظارت میشینم
اگه تو بیداری وخواب توروکنارم میبینم
به فکرمن نباش اگه حرفاتو باور میکنم
اگه با اشک تو شبا صورتمو تر میکنم
اصلا به فکر من نباش چرا که بیخوابه چشام؟
وقتی میگم به یادتم دوباره میلرزه صدام
اصلا به فکرشم نباش چه جوری طاقت میارم
وقتی میگی مسافری تواوج غربت میبارم
اصلا به فکرشم نباش چه جور با غم تا میکنم
به فکراین نباش چرا غصه رو هاشا میکنم
به فکرمن نباش چرا هرشب به یادتم هنوز
خوابتو میبینم چرا به فکرتم هرشب وروز
به فکر من نباش که من باغم مدارا میکنم
با یاد خنده های تو دل رو مداوا میکنم

https://www.academytaraneh.com/20707کپی شد!
820
۲۱