فرصت کمه

  منو  بحال  خود  نذار   فرصت  کمه

                               داره  عشقم  پر پر  میشه    پیشه  همه

  اگه  بریم   شونه  بشونه  هم  نفس

                               دنیا  برامون  نمی مونه   یک  قفس

 همیشه  در کنارم  باش  مثِ  سایه

                              همیشه  در نگاهم  یاش  مثِ  گریه

  قلب  منو  در دلِ شب   یاری بکن

                              این عشقتُ  در رگهایم  جاری بکن

  تردید نکن به شونه هام  تکیه  کن

                             خوشبختی رو به لحظه هام هدیه کن

  روح منو  نوازش کن  با یک نگاه

                             باز امشبم  رویام بمون  تا سحرگاه

  واژه واژه  ترانه شو   تووی نگام

                              برا تعبیرِ این   نگام  فرصت کمه

ُ َ

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/20587کپی شد!
1486
۱۷