ترانه ی طنز گلایه

  

اگه روزی سر قبرم اومدی

به سراغ غم و دردم اومدی

تو بدون هنوز نبخشیدم تو رو

سر اون جریانک اتاق پرو

تو به من گفتی لباستو در آر

هرلباسی که میخوای بگو بیار

اما تو واسم فقط گل خریدی

لختی تنم رو هرگز ندیدی

بی وفا لباسامم پس ندادی

لخت منو به خونتون فرستادی

یادته کل محل خنده زدند

روی شرمندگیم رنده زدند

یادته تی شرته رو پسش دادی

گفتی اینه طلب پسر دایی

تو بدی و بدتر از دیو پلید

این گوشام خیانت تو رو شنید

برو گم شو دیگه دوستت ندارم

سرقبرت یه خیار شور میکارم

تا تو قبرت بمیری از تشنگی

تو یخی واسه عطش بریدگی

ترانه طنز از رشاد عقیلی

www.reshadaghili.blogfa.com


https://www.academytaraneh.com/2056کپی شد!
1052
۲۰