کنارت دلخوشم

تو که میدونی من امشب به دستای تو محتاجم
چه خوشحالم که تو هستی نذاشتی که تنها شم
بازم سردرگمم اما چرا این حس و دوس دارم
همیشه خوب و آرومم شاید چونکه تو رو دارم
به هیچکس فکر نمیکنم دیگه تنها اینه خواسته م
که از اینجا برم گم شم تو آغوش تو پیدا شم
همه دنیا رو من گشتم مگه مثل تو پیدا شد
چه حالی داشتم اون لحظه در قلبت به روم وا شد
اگه زانو بغل دارم کنارت دلخوشم بازم
اگه با بودنت اینم کاش از اول تو رو داشتم
امیر آل علی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2054کپی شد!
940
۳۳