روشنایی

یه غریقم توی دریا        مثه تایتانیک تو اطلس

تو دلم جنگ بد و خوب      بدون صلح و آتشبس

 پُرم از حس حقارت      مثه اون شهر ترُوا

فتح بی فرجام یونان      برای پارس تو اروپا

پُرِ ترس مثل یه خرگوش      توی حلقه ی یه افعی

مثه خودکشی هیتلر          توی زیر زمین مخفی

واسه اسکندر مغرور          شعله های تخت جمشید 

یه جزیرم  که سونامی     خشکیهاشو درنوردید 

                                         ***

تو برام رسول امید      مثل کوروش واسه بابل

تو برام کشتی نوحی    واسه آرامش این دل 

تو یه قدیس مثل ژاندارک     تو مقدس مثل کعبه 

تو جسارت مبارز     مثل خونخواهی الچه

یه سرود روشنایی    تو کتاب آشو زرتشت 

ای تو مومن معابد      با تو می شه بدی رو کشت 

 تو حقیقتی پر از نور   توی بیداری و خوابی 

تو مثه پیام گاندی  واسه من یه انقلابی 

حامد کاوه ئیان

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/20337کپی شد!
867
۲۴