اگه عاشقت نبودم

خیلی زود باید می رفتی
خیلی زود باید می مُردم
اگه عاشقت نبودم
جای کی غصه می خوردم؟

زندگی خلاصه می شد
توی هیچوُ پوچ ِ دنیا
اگه عاشقت نبودم
جای کی بود توی رؤیا؟ 

کی برام خاطره می ساخت؟
کی برام مرثیه می خوند؟
اگه عاشقت نبودم
کی تو قلبِ خسته می موند؟ 

کی تا اوج ِ عشق می رفت؟
کی برام بهونه می شد؟
اگه عاشقت نبودم
کی چراغ ِ خونه می شد؟ 

جای خنده روی لبهام
بغض راهِ گلوموُ می بست
اگه عاشقت نبودم
مردی تو آینه میشکست 

بهار از راه نمی اومد
خورشید از دور نمی خندید
اگه عاشقت نبودم
دل ِ من خوشی نمی دید

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/20336کپی شد!
1376
۲۸