آواره

خبردارم ای ادمای توی شهر
آی آدما که روزتون بی نور شده
آسمون خون تون
ابرای پر بارون شده
صدای پر مهرتون 
آوای غصه ها شده
دستای پر لطفتون
بی حس و بی صفا شده
آی خبر خبر خبر
آی ادمای توی شهر
دخترک شهر شما 
حالا شده یک دربدر

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2026کپی شد!
794
۱۳