عشق آسمونی

این یه حسّ  ِ تازه نیست … به خدا دوسِت دارم
همۀ وجودمی … مگه تنهات می ذارم؟!
توو تموم  ِ زندگی … به تو دل بسته بودم
حتی فکر  ِ رفتنِت ، … نه ، … به خدا کم میارم

تو تموم  ِ آرزومی ، می دونی ؟
بی تو این زندگی معنا نداره

حتی فکر  ِ لحظۀ خواب  ِ چشات
غم  ِ دنیا رو به قلبم میاره

ته  ِ دنیای  ِ سیاه  ِ چشم  ِ تو
آبی  ِ  یه عشق  ِ آسمونیه

وقتی می خنده نگاه  ِ ناز  ِ تو ،
انگاری کنج  ِ دلم مهمونیه

با تو رؤیاییه خواب  ِ زندگی
بگو رؤیامو به هم نمی زنی

بگو تا آخر  ِ دنیا می مونی
تا ته  ِ قصه فقط مال  ِ منی …

گیتا سلطانی
( این ترانه واگذار شده )

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/20175کپی شد!
1093
۲۶