نرخ هنر !!!‌

چقد پسته چقد داغونه اینجا 

چقد عاشق کشی آسونه اینجا

 

نه لالایی لیلایی قشنگه 

نه مجنونی دیگه مجنون اینجا 

 

دیگه لیلی و مجنون شعر طنزه 

تا وقتی نرخ تن ارزونه اینجا

 

تو دست بعضیامون حسرت نون 

و زیر پای بعضی خون اینجا 

 

نه بوی لاله زاری توی شهره

نه حرف از کرخه و کارون اینجا 

 

دیگه هیچکی به فکر درد ما نیس

تا وقتی جنگ میز و نون اینجا

 

دیگه دنیای ما عصر کلاغاس

قناری تو قفس میخونه اینجا

 

تموم بغضمو اینجوری میگم 

تا وقتی قاصدک مهمون اینجا

 

نمیفروشم نمیفروشم صدامو

چقد نرخ هنر ارزون اینجا !‌

https://www.academytaraneh.com/2011کپی شد!
871
۲۹