یادته

همون شب که بارون می اومد یادته /

ستاره داشن اشکاشو می ریخت یادته/

منو تو باهم زیر بارون داشتیم قدم میزدیم اروم یادته /

یادته سرد بود هوا یخ میزدیم تو کوچه ها خندمون رفته بود هوا یادته/

چقدر خوب بودیم اون وقتا غمی تو دل نداشتیم اون روزا/

ولی چی شد ستاره رفت بارونم دیگه نریخت از اسمون تو هم که دل تو دلت نبود رفتی به پیش اسمون/

یهو چی شد تنها شدم دل بسته ای شبا شدم/

تو کو چه ها تو جادها تو زندگی تنها شدم/

من که گلایه ندارم فقط اینو بهم بگو اینارو یادته همش

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/20099کپی شد!
1025
۱۰