بانو

واسه برگشتنت بانو تموم کوچه آویزه
دل این کمترین عاشق واست بدجوری لبریزه

تموم بچه هارو من ، یکی یکدونه گل دادم
آخه از شوق دیدارت نمی دونی چقدر شادم

سپردم تا دیدن روتو بریزن اون گلاشونو
می خوام غرق گلاشون شی نبینی سرتاپاشونو

توو حوض اونور باغچه کنار پیچک یاسی
که با دستام واست کاشتم، نمی دونی چه احساسی

دو سه تا ماهی قرمز یه کم برگ گل سوسن
همیشه عکس چشمات که رو آب حوضِ می بوسن

فدای نازِ اون چشمات چقدر دل بی تو داغونه
بیا دورت بگردم من عزیزِ خوبِ این خونه

بیا محتاج دستاتم توو این بازار بی مهری
نگاه کن توی این چشمام بگو بازم باهام قهری؟

بگم باور کنی هرشب فقط خوابِ تو رویامه
نمی دونی چقدر خوبه سلامِ تو توی نامه

حیاط دل که جارو شد فقط مونده یه آبپاشی
بگو پیشم می مونی تو نمی ذارم که تنها شی

واسه برگشتنت بانو نمی دونی چه خوشحالم
دوباره من به این خونه ، به تو بدجوری می بالم

https://www.academytaraneh.com/1998کپی شد!
945
۱۲