ترانه محلی قشمی

به نام خدا

بی تو دل مِه در غم و آهِن

شبهای قشنگ مِه تباهن

ای یار کی اَتِی بَی تو بِگینُم

از هُرم نگات گلی بچینُم

بی تو شُو مِه شُوی سیاهِن

چشمُم به درن بَی غم نگاهِن

افسوس که تو رفتی از کنارُم

تو زندگیم بی تو مه خوارُم

دریا بی تو رنگی پر زغصه ان

ساحل قشنگم بی تو گِفته ان

رفتی دبی و مِه در فراقِت

اَسُختَم و دورُم از نگاهِت

پشتا بُدوتو ای گل نازُم

هرچی تو بگَی  مِه بات اسازُم

برگرد وبدو زیبا نگارُم

تا مِه گل خوشبختی بکارُم

امید مِه روز دیدن تُن

یک حرف خَشی شنیدن تُن

نوشته رشاداردیبهشت۹۱

ترانه محلی قشمی

www.reshadaghili.blogfa.com

https://www.academytaraneh.com/1988کپی شد!
4883
۱۷