خوش اومدی به خونه

 

هوا هوای بارون صدا صدای ناودون

جا مونده این دل من تو خلوت خیابون 

 

هوا هوای خونه دلم میخواد بخونه

بخونه از قدیما از گل یاس و پونه 

 

دلم پر از ترانس یه حس عاشقانس

صدام پر از یه بغض و نگام پر از بهانس 

 

دلم هوات و کرده تو این غروب پائیز

بارون داره میباره گریه کنون و یکریز 

 

هوا دیگه هوا نیست وقتی که اینجا نیستی

فضا فضای بغضه کاشکی که میدونستی

 

 

بیا بذار ترانه با تو جونی بگیره

نذار که این دل من تو حسرتت بمیره 

 

هوا هوای یار دلم چه بیقراره

خوش اومدی به خونه چشام داره میباره

https://www.academytaraneh.com/1976کپی شد!
1116
۸