……….

بویِ خیانت پیچیده،تو تار و پودِ بدنت
دارم دیگه یواش یواش، شک می کنم به بودنت

کنارِ من نیستی دیگه،کجا تو پرسه میزنی
تو آغوشِ غریبه ها؟ نگو که تو فکرِ منی

همیشه با خیالِ تو،سر رو مُتَکا میزارم
نگو که بد شدی گلم،طاقتِ درد و ندارم

بویِ تَعَفُن میدی تو، رفته دیگه عطرِ تنت
فک نکن عادت می کنم،به لحظه ی ندیدنت

فک می کنی نمی دونم،بِهِم خیانت می کنی؟
نگو نمی شه باورم، داری دیانت می کنی

شبایِ بی تو واسه من،شدن شبایِ رنج و درد
بی تو شده کلِ تنم، اسیرِ لحظه هایِ سرد

تنت کنارمه ولی،نیست پیشِ من روح و دلت
ای دلِ کم طاقتِ من، خوب می دونی کرده وِلِت

بویِ خیانت پیچیده،تو تار و پودِ بدنت
دارم دیگه یواش یواش، شک می کنم به بودنت

کنارِ من نیستی دیگه،کجا تو پرسه میزنی
تو آغوشِ غریبه ها؟ نگو که تو فکرِ منی؟!

https://www.academytaraneh.com/19739کپی شد!
1249
۲۶