عشق ماندگار

قسم به اون ستاره

که هیچ کس رو نداره

به چشمای غریبی

که روز و شب میباره

به بوته اقاقی

که یخ زده دوباره

هنوز نرفتی از یاد

با اینکه بردی از یاد

شعر رو بده ادامه

هنوز دنباله داره

قسم به هر چه درده

به مرگی که قشنگه

به خاک سرده مرده

به غصه ها که برده

هنوز نرفتی از یاد

با اینکه بردی از یاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1958کپی شد!
799
۱۹