طاقت ندارم

 این دل ِ غریب و تنهــام ** طاقت ِ اشک ِ چشمات ُ نــداره

 هیچ شرابی توی ِ دنیـــا ** طعم ِ رویایی ِ لبهـــات ُ نــداره

 اگه با من غریبه باشـــی ** راه ِ مــــــن بــی راه ِ میشــــه

کاش میشد بمونی پیشــم ** واسـه هـــــــر روز و همیشــه

 

وقتی حتی توی ِِ رویــام ** بی تــــــــــو و همیشه تنهــــام

توی ِدریاچه ی ِچشمات ** پــُـــر ِ آتیـــــش میشه لبـــــهام

 

نمی تـــونم که بمــــــونم ** بی تو و رویـــای چشمـــــات

داری آتیش می زنی باز ** قلبـــم ُ با طعـــــم ِ حرفــــــات

 

وقتی دلگیــری عزیــزم ** آسـِمــونم غصــــــــــــــه داره

از تــــو غربت ِ نگاهت ** چشـم ِ آینــــه هـــم میبـــــــاره

میزنه بـــارون ِ نــم نــم ** آروم آروم روی گونـــــــــــــم

تا میـــام آروم بگیــــرم ** دنیـــا میشینه رو شونــــــــــــم

 

وقتی پاییـــــــز ِ نگاهت ** پـــر از آتیـــــش ِ وجــــــــودم

من که از روز ِ رسـیدن ** همیشه پــــــــیش ِ تو بــــــودم

 

اولین فرشتـــــــه ی من ** من ُ دلتنگ ِ رهـــــــــــــا کــن

ای تو آخریــــــن بهونه ** من ُ همرنگ ِ خـــــــــــدا کــن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1927کپی شد!
995
۵۲