“هوای گریه دارم”

“هوای گریه دارم” / تواین شبای یلدا
دلم هوای یارم / سَر می زنه به هرجا

این روزا بیقرارم / “هوای گریه دارم”
خداکنه که هرجاس / زود برگرده کنارم

آغوش ِ من چه سرده / هوای یارم کرده
روزای با تو بودن / کاشکی زودی برگرده

آی غریبه دور شو دور / یار ِ منو نکن تور
نگاه نکن به عشقم / چشما تو می کنم کور

منتظرت می مونم / برمی گردی می دونم
کوتاه می یام همیشه / تا پیش تو بمونم

قافیه ها پریشون / توشعر من می شینن
آخه توی خیا لم / با حس ِ تو می مونن

https://www.academytaraneh.com/19220کپی شد!
1160
۴۸