مدیون

همین جایی که تو هستی

همین که شاد و سر مستی

به پشت سر نگا بنداز

ببین مدیونِ من هستی

.

همون زخما که می بستی

میگفتی مرهمش هستی

هنوزم تازه بودن که

نمک پاشیدی و رفتی

.

امیر نیکنژاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1889کپی شد!
1044
۱۹