خورجین قاصدک ها

فقط یه گل فقط یه گل ، برای باغ من بسه!
تا دیگه زنبور دلم،حس نکنه تو قفسه
شبیه رنگین کمونه ، حس پس از دیدن یار
هوای بارونه و کوچه باغای سبز بهار

آلونک دل من و پر می کنه عطر نسیم
گلای شیپوری که در،بیاد ، به هم ما می رسیم
سبزترین بهاررو کادو کنم برای تو
از این ترانه هرچی برداشت می کنی برای تو!
تو خورجین قاصدکا شادی رو ارمغان بیار
تو خرمن نگاه من پیام چشمات و بکار
نذار که لحضه عظیم زندگی به یاد تو
بگذره بی که خیس بشم از بارونای شاد تو!
هنوز پر فرشته ها می باره از خاطره مون
پنجره مدهوشه هنوز از گلای منظره مون
شراب ناب شعرمن مستی رو از تو می خره!
ای که نگاه عاشقت رنگ شراب و می بره!

https://www.academytaraneh.com/1884کپی شد!
935
۲۵