من بارسلون-تو چلسی

توی زمین قلب تو         من سر تا پا حمله شدم

می خوام که گولت بزنم      اسیر یک جمله شدم

تو اما سر تا پا دفاع      راه نمی دی جلو بیام

باید که تاکتیک بزنم          قایم بشم, یهو بیام

تو مثه تیمِ لندنی            یه اتوبوس جلو گُلت

منم که تیم بارسلون     هر چی زدم, اوتِ دلت

توی زمین مسی شدم    از توی عمق حمله زدم

اما تو بد تَکلم زدی       غرق شدم و نعره زدم

فرصتا از دستم میرن           ثانیه ها رو به نود

عادل همش داره میگه            اسیرِ تو بازی بد

من هیچ دفاعی ندارم       تا ته جون حمله شدم

ولی باختم به سادگی    بد جور, ضد حمله شدم

https://www.academytaraneh.com/1875کپی شد!
887
۳۲