باورم نیشه دشمنم شدی….

ترانه ای برای اون که رفته…

وقتی آدم خیلی دلتنگ میشه

حتی نون برای اون سنگ میشه

وقتی آدم پره از دلواپسی

دیگه آروم نمیشینه نفسی

توی قلبش پره شک و دلهرست

از بلندی میره تا دره ی پست

وقتی از دست رفیقی دلخوری 

روز وشب غصه ی اونو میخوری …

میگی اون یه جزیی از تنت شده

باورت نمیشه دشمنت شده

آخه این حرفا رو من به کی بگم؟

میدونم گوش نمیدی هرچی بگم

چی بگم آخه تو عاشق نشدی

مثل من آینه ی دق نشدی…

 

این ترانه رو برای کسی گفتم که همین الان دوباره یادش افتادم…بابا ماهم دل داریم به خدا…..

https://www.academytaraneh.com/1835کپی شد!
786
۹